Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:

Olga Svobodová
Svět stavebnice
739 51 Dobrá 244

Adresa pro písemný styk:

e-mail: obchod@svet-stavebnice.cz
tel. kontakt: 774 189 446 (v pracovní dny 8:00 do 16:00 hod)

1. Reklamace zboží, které má v záruční době vady

  • Reklamaci zboží v záruční době je dobré podat nejlépe písemně na výše uvedené kontakty.
  • Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem), po fyzickém obdržení zásilky k reklamaci. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem.
  • Je-li kupující fyzická osoba, lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní. Je-li právnická osoba, není určena zákonná lhůta, nicméně se snažíme dodržet stejný termín jako u reklamace u fyzické osoby.
  • Přiměřené náklady v případě oprávněné reklamace, budou kupujícímu vyplaceny po jejich doložení (například scan účtenky za poštovné) a zaslání na adresu obchod@svet-stavebnice.cz
  • Reklamované zboží zašle kupující (na své náklady) na výše uvedenou adresu až na vyžádání prodávajícího. Cenu dopravného při oprávněné reklamaci pak hradí prodávající.
  • Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 774 189 446 a to v pracovní dny 8:00 do 16:00 hod nebo na obchod@svet-stavebnice.cz . 

2. Náklady spojené s dopravou zboží k reklamaci a zpět

Vám budou kompenzovány za splnění těchto podmínek:

  • reklamace bude oprávněná (závada výrobku nebude způsobena neodbornou manipulací, chybným užíváním nebo mechanickým poškozením atd.)
  • na e-mail obchod@svet-stavebnice.cz zašlete žádost o proplacení nákladů, spolu s doložením výše nákladů (scan účtenky za poštovné).
  • náklady budou proplaceny v přiměřené výši

3. V případě neoprávněné reklamace

nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. V případě, že bude reklamace uznána jako neoprávněná, bude reklamované zboží zasláno zpět zákazníkovi na náklady zákazníka.